عدم حضور بعضی از مسئولان در مراسم تجلیل از خبرنگاران قابل توجیه نیست

عدم حضور بعضی از مسئولان در مراسم تجلیل از خبرنگاران قابل توجیه نیست

به گزارش سفیر شوشتر به نقل از شوشترنامه، بهنام پریچه در این مراسم ضمن قدرانی از حضور مسئولان در مراسم روز خبرنگار، اظهار داشت: عدم حضور بعضی از مسئولان به پاسداشت زحمات خبرنگاران بعد از یک سال متوالی قابل توجیه نیست و این بی احترامی به خبرنگاران و فعالین رسانه در شهرستان شوشتر است. وی

انتخاب سردبیر