عملیات احداث دبستان سه کلاسه زهو آباد آغاز شد

عملیات احداث دبستان سه کلاسه زهو آباد آغاز شد

به گزارش سفیر شوشتر، عبدالحسین رحیمی اظهارداشت:با پیگیری های انجام شده و تامین اعتبار توسط خیرین کار ساخت این مدرسه از روز گذشته آغاز شد. وی گفت:مدت انعقاد قرارداد پنج ماه می باشد که انتظار داریم با نظارت ادراه نوسازی مدارس شهرستان این پروژه در وقت مقرر به پایان برسد. رحیمی تصریح کرد: امیدوارم با

انتخاب سردبیر