محمد منصوری فر مجددا سرپرست معاونت آموزشی واحد شوشتر شد

محمد منصوری فر مجددا سرپرست معاونت آموزشی واحد شوشتر شد

منصوری فر مجددا سرپرست معاونت آموزشی واحد شوشتر شد. در مراسمی طی حکمی از سوی دکتر غفار پوربختیار محمد منصوری فر بعنوان سرپرست معاونت آموزشی منصوب شد ، معاونت آموزشی یکی از مهمترین معاونت های مجموعه دانشگاه آزاد میباشد. به گزارش سفیر شوشتر ، محمد منصوری فر سابقا نیز معاونت آموزشی واحد شوشتر را عهده دار بود که

مسئول ستاد انتخاباتی رضایی مدیرعامل آبفا روستایی خوزستان شد

مسئول ستاد انتخاباتی رضایی مدیرعامل آبفا روستایی خوزستان شد

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: سال 93 از بدترین سال های صنعت آب و فاضلاب روستایی بوده و این صنعت با چالش های اساسی مواجه است. به گزارش سفیر شوشتر به نقل از ایرنا ‘شاهین پاکرو’ روز سه شنبه در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی

انتخاب سردبیر