۵۰ هزار خوزستانی برای برگزاری انتخابات ساماندهی می‌شوند

۵۰ هزار خوزستانی برای برگزاری انتخابات ساماندهی می‌شوند

به گزارش سفیر شوشتر، فرج‌الله خبیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: هرگاه مسئولان و مردم در کنارهم ایستادند موجب پیروزی و موفقیت در آن امر شدند. وی افزود: بهترین ناظران انتخاباتی مردم هستند لذا از ۵۰هزار نفر از هم‌استانی‌های خوزستانی جهت یاری به سازمان‌های نظارتی و فرمانداری شهرستان‌ها برای برگزاری انتخاباتی سالم از

انتخاب سردبیر