اعضای منتخب شورای اسلامی شهرهای گوریه، شرافت و سرداران مشخص شدند

اعضای منتخب شورای اسلامی شهرهای گوریه، شرافت و سرداران مشخص شدند

به گزارشسفیرشوشتر، اعضای منتخب شورای شهر گوریه در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا معرفی شدند. در این حوزه شاهپور موسوی با ۶۱۶ رای، منصور کرملاچعب با اخذ ۶۰۴ رای، سمیه دلفیه با ۵۷۶ رای، امین محمدزاده با ۵۳۶۶ رای و امین دلفی با کسب ۵۲۲ رای به عنوان اعضای اصلی شورا و مهدی

انتخاب سردبیر