استاندار خوزستان:

استاندار خوزستان:

حتی آشپز و سر آشپز شرکت های پتروشیمی پروازی هستند/برنامه نباشد 50سال دیگر ماهشهر به خرابه ای تبدیل خواهد شد سفیر شوشتر به گزارش رهیاب نیوز، دکتر عبدالحسن مقتدایی  استاندار خوزستان در جلسه شورای برنامه‌ریزی استانداری که صبح امروز برگزار شد اظهار داشت:این اتفاق همیشه افتاده است و آن توجه ابتدایی نفت و بی توجهی بعد است که نتیجه آن

انتخاب سردبیر