بیش از ۳ هزار واحد مسکونی روستایی خوزستان مقاوم‌سازی شد

بیش از ۳ هزار واحد مسکونی روستایی خوزستان مقاوم‌سازی شد

به گزارش سفیر شوشتر، احمد سیاحی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شوشتر، اظهار داشت: در شهرستان شوشتر ‌۲۵ پروژه با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان افتتاح شده است. وی افزود: طرح هادی و بهسازی روستای لنگر به بهره‌برداری رسیده و تعداد۲۸ هزار و ۸۴۰ سند تحویل مردم روستایی شوشتر داده شده و طرح مقاوم‌سازی در

انتخاب سردبیر