آیین رونمایی از مجموعه شعر”حرف دل”اثر استاد ارجمند آقای محب زاده

آیین رونمایی از مجموعه شعر”حرف دل”اثر استاد ارجمند آقای محب زاده

به گزارش سفیرشوشتر،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوشتر علی بهرامی کهیش از آیین رونمایی مجموعه شعر”حرف دل”اثر استاد ارجمند آقای محب زاده،با حضور شخصیتهای برجسته فرهنگی و دینی کشورامروز 92/12/16 ساعت 16 در تالار فرهنگ خبر داد.   علی‌ بهرامی شامگاه جمعه در مراسم رونمایی از کتاب استاد محمد باقر محب‌زاده اظهار داشت:

انتخاب سردبیر