حضور حاج محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در مراسم مرحوم آ سید قپانی سادات ابراهیمی

حضور حاج محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در مراسم مرحوم آ سید قپانی سادات ابراهیمی

به گزارش سفیرشوشتر،حاج محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان ضمن حضور در مراسم خاکسپاری مرحوم آسید قپانی سادات ابراهیمی به تمامی مردم شهرستانهای شوشتر و گتوند درگذشت این عالم بزرگوار را تسلیت گفتند.  

انتخاب سردبیر