سازه هاي ۴۰۰۰ ساله آبشارهاي شوشتر

سازه هاي ۴۰۰۰ ساله آبشارهاي شوشتر

سفیر شوشتر به نقل ازپایگاه خبری تعامل، شوشتر از شهرهاي استان خوزستان در جنوب غربي ايران است اين شهر در دامنه هاي رشته کوه زاگرس واقع شده و بر اساس سرشماري منطقه اي در سال ۱۳۹۰ جمعيتي معادل ۲۰۱ هزار نفر دارد فاصله مسير زميني اين شهر از اهواز، مرکز استان ۸۵ کيلومتر و از تهران ۸۳۱

انتخاب سردبیر